Πατριαρχία: Ένα θανατηφόρο περιβάλλον.

Γιατί τα «εγκλήματα πάθους» και τα «εγκλήματα τιμής» κατά γυναικών συνεχίζονται με τέτοιον ρυθμό; Γυναίκα και κόσμος. Γυναίκα και κοινωνία. Γυναίκα και ρόλος της. Γυναίκα και στερεότυπα. Γυναίκα ως πολίτης, μέλος οικογένειας, μέλος σχέσης, γονέας. Γυναίκα ως άνθρωπος. Γυναίκα ως θύμα διακρίσεων εξαιτίας του φύλου της. Γυναίκα ως θύμα δολοφονίας…

περισσότερα