• Ατομική ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική ψυχοθεραπεία
 • Συμβουλευτική οικογενείας
 • Συμβουλευτική ζευγαριού
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Συνεδρίες μειωμένου κόστους
 • On line συμβουλευτική
 • Σεμινάρια αυτοβελτίωσης
 • Συνεδρίες γέλιου

 

Αντιμετώπιση

 • Αγχωδών διαταραχών
 • Διατροφικών διαταραχών
 • Ψυχοσωματικών συμπτωμάτων
 • Θεμάτων σχέσεων
 • Εργασιακών θεμάτων

 

Συνεργασία με άλλες ειδικότητες:

 • Ψυχίατρος
 • Παιδοψυχολόγος
 • Παιδοψυχίατρος
 • Διατροφολόγος
 • Λογοπεδικός
 • Σχολικός Ψυχολόγος