Α α

Μέθοδος

Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθώ είναι εκείνη του συστημικού-συνθετικού μοντέλου ψυχοθεραπείας. Οι σχέσεις δεν προσεγγίζονται ως μεμονωμένες συμπεριφορές ξεχωριστών ατόμων, αλλά ως ένα σύνολο μέσα στο οποίο εξελίσσεται και εκδηλώνεται η δυναμική τους, δηλαδή η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, και τα αποτελέσματά της. Είμαστε όλοι μας μέλη συστημάτων, (εαυτός, οικογένεια, κοινότητα, κοινωνία ) τα οποία είναι δυναμικά και συνεχώς εξελισσόμενα.

Μέσα στη θεραπευτική συνθήκη, ο θεραπευόμενος/ συμβουλευόμενος εξερευνά τα θέματά του μέσα από μια σχέση εμπιστοσύνης, αποδοχής και σεβασμού με στήριγμα και συνοδό το θεραπευτή.

Οι συνεδρίες είναι συνήθως εβδομαδιαίες και διαρκούν από 50-60 λεπτά.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/wadmgk0accgg/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 153